Werk en rouw

Ik ben van mening dat er aan rouw geen tijdspad kan worden verbonden. Iedereen volgt hierin zijn of haar eigen pad en heeft daarmee dus ook zijn of haar eigen tijdspad.

Bij vraagstukken omtrent Arbeid en Verlies en Rouw  werk ik samen met Eva Folkersma, HR-deskundige, gespecialiseerd in begeleiding bij verlies en rouw en tevens Geestelijk Begeleider.  Trajecten van Verlies en Rouw zijn altijd geheel individueel maar er is in algemene zin wel iets over te zeggen, zeker over de tijdsduur.
ArboNed heeft onderzoek gedaan naar de gemiddelde verzuimduur bij medewerkers die te maken krijgen met rouw. Let wel: dit is de verzuimduur, de tijd tussen het moment dat verlies optreedt waaruit rouw ontstaat en het moment dat iemand weer aan het werk gaat. Dit betekent zeker niet dat er geen sprake meer is van rouw. Die persoon heeft de rouw een plek kunnen geven waardoor werken weer kan.

De gemiddelde verzuimduur bij rouw is 170 dagen. Begeleiding bij rouw geeft een verzuimreductie van ongeveer 28% (47 dagen). Een werkgever kan uit het oogpunt van goed werkgeverschap medewerkers professionele begeleiding tijdens het rouwproces aanbieden. Het gunstig neveneffect hiervan dat werkhervatting daarmee doorgaans veel sneller op gang komt. Dat levert naast het zijn van een goede werkgever ook een grote kostenreductie op.

Leidinggevenden

Tijdens managementopleidingen is omgaan met rouw en verlies geen standaard onderdeel.
En dat terwijl vrijwel elke leidinggevende waarschijnlijk  meerdere malen in zijn carrière wordt geconfronteerd met medewerkers die vanuit een verliessituatie in een rouwproces terecht komen.

Wij coachen en trainen leidinggevenden in de goede begeleiding van hun medewerker in situaties van verlies en rouw. 

Organisatieveranderingen

Wat vaak onderschat wordt zijn de gevolgen voor medewerkers tijdens organisatie aanpassingen. Je bent plotseling geen leidinggevende meer, of er volgt een ontslagprocedure omdat je niet meer past in de nieuwe organisatie.
Dat betekent verlies van functie, verlies van aanzien en zelfs verlies van identiteit. Veel mensen ‘zijn’ immers hun baan.

Als onafhankelijke partij nemen Eva en ik deel aan de voorbereidingen van organisatieveranderingen, waarbij wij de aspecten van verlies en de daaruit voortkomende rouwprocessen in kaart brengen.
Daarna begeleiden wij de medewerkers die hun pad weer moeten vinden na situaties van verandering, met alles wat daarbij hoort aan verlies en rouw.