Levensvragen

Iedereen heeft een eigen levensverhaal. Een eigen levensgeschiedenis.

Het woord geschiedenis zegt het al, dat verhaal ligt in het verleden, waar het is ontstaan of  waar dingen zijn voorgevallen.

Dit levensverhaal geeft erg vaak richting aan het Nu maar nog meer aan de toekomst. Als je grip op dit verhaal krijgt dan kan je ook grip op de toekomst krijgen. Als je dat wilt.

Als je dat niet wilt en je bent erg tevreden met de huidige situatie dan is dat natuurlijk helemaal prima. Maar als je dat wil aanpassen, lees dan verder.

Zolang het levensverhaal voor een groot deel niet bewust blijft, blijkt ook dat de aansturing naar de toekomst niet bewust gaat.

De aansturing vindt wel plaats maar dan vanuit een niet-bewustzijn waardoor je weinig grip kan inzetten op weg naar een andere toekomst.

Een levensverhaal gaat over de identiteit van een persoon. Het vertellen van het verhaal gaat niet zo zeer of alles tot in detail werkelijk heeft plaatsgevonden maar het gaat om wat de gebeurtenissen voor effect gehad hebben op het leven van een persoon waardoor zijn of haar identiteit is gevormd.

Ook verbanden die tussen verhalen gelegd kunnen worden zijn belangrijk. Hebben bepaalde gebeurtenissen nog steeds invloed op besluiten of keuzes die gemaakt moeten worden? Of hebben ze die invloed in het verleden al gehad in het verleden?

Het levensverhaal vertellen (of opschrijven) kan ook worden ingezet voor het zichtbaar maken van een groter geheel zoals een trauma, opgelopen door een zeer ingrijpende gebeurtenis uit het verleden.

Door het levensverhaal helder te krijgen wordt je in contact gebracht met je eigen kracht waarmee eigenwaarde en identiteit kunnen worden opgewaardeerd.

De aanleiding om te werken met je levensverhaal is vaak concreet omschreven met een vraag aangaande wensen en behoeften die niet of niet op de juiste manier tot hun recht komen in je leven.

Deze vraag vormt de kern van elke sessie waarbij mijn paarden als co-coach worden ingezet.  Ik vraag uitdrukkelijk  om vooraf de vraag voor jezelf te formuleren.

Het resultaat van een levensvraag-sessie is eigenlijk altijd een beter beeld van zichzelf en een meer inzicht in het (ontstaan van) het eigen levensverhaal.

Beide inzichten, een beter beeld van jezelf en meer inzicht in je eigen levensverhaal, geven kans op meer grip op de toekomst.